(+420) 725 600 873 | realitydilna@realitydilna.cz

Nyní se nacházíte:

Podání přiznání Daně z nemovitých věcí 2017. Týká se vás? Hlavně NEZAPOMEŇTE!!!

17. 1. 2017

Do roku 2015 bylo pravidlem, že přiznání k dani z nemovitých věcí podávají hlavně ti, kteří nějakou nemovitost nabyli. Od 01.01.2016 nabyla účinnosti novela zákona o dani z nemovitých věcí, na jejímž základě někteří poplatníci přiznání musí podat, i když si žádnou nemovitost nepořídili či žádnou neprodali. Kdo tedy podává přiznání?

 

  • Předmětem daně ze staveb a jednotek je od 01.01.2016 i část budovy nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná, což má vliv i na zdanění stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků (více na stránkách finanční správy).
  • Změny u stavebních pozemků:
  • ve vztahu ke zdanitelným jednotkám v bytových domech (více na stránkách finanční správy)
  • ve vztahu ke zdanitelným jednotkám v ostatních domech (více na stránkách finanční správy)
  • Stavební pozemky, které jsou určené k zastavění stavbami osvobozenými podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j) zákona, tj. například stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu – od 1. 1. 2016 nejsou tyto pozemky považovány za stavební pozemky pro účely daně z nemovitých věcí

 Od 1. ledna navíc došlo k upřesnění použití základní sazby daně u tzv. podnikatelských staveb a jednotek ve vazbě na jejich zařazení v obchodním majetku. V některých případech to rovněž může znamenat, že poplatník má za povinnost podat přiznání. Nově je výslovně řečeno, že na zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku zahrnutou v obchodním majetku podle zákona o dani z příjmů se použije sazba daně pro podnikání (§ 11 odst. 1 písm. d) zákona). Dané ustanovení se ale nevztahuje na budovy obytného domu a ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu, zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž a na ostatní zdanitelné jednotky (byty a nebytové prostory), které nezahrnují jiný nebytový prostor než sklep nebo komoru, upřesnila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Do kdy podat daňové přiznání:

Všichni kdo mají povinnost podat daňové přiznání, musí tak udělat nejpozději 01.02.2017 (včetně). Pokud jste nestihli podání daně včas, není ještě vše ztraceno. Máte ještě dobu hájení v délce 5 pracovních dnů, kdy se ještě sankce/pokuty nevyměřují. Pokuta se začíná počítat až od šestého pracovního dne a to ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (max. 300.000,- Kč). Další vstřícnost k zapomnětlivcům je i to, že pokutu dostanete až, pokud částka nepřekročí 200,- Kč.

Přiznání lze vyplnit v papírové podobě nebo v elektronické. Pozor jen na to, že už od roku 2015 platí, že majitelé zpřístupněných datových schránek musí podávat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky. Jestliže tak neučiní, vznikne jim povinnost uhradit pokutu ve výši 2.000,- Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může dostat penále až 50.000,- Kč.

Do kdy musíte daň podat a do kdy zaplatit:

  • Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016 je nutné podat do 01.02.2017

Splatnost daně z nemovitých věcí je 31.05.2017/30.11.2017:

  • 31.05.2017 = splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  • 31.05.2017 = splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
  • 3011.2017 = splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Kdy podávat přiznání nemusíte:

Podávat daňové přiznání naopak nemusíte, pokud jste tak učinili už v uplynulých letech a od té doby nedošlo k žádné změně, která by vyměření daně ovlivnila. Stejně tak vám povinnost podávat daňové přiznání nevznikne ani kvůli změně místních koeficientů, které určují obce, nebo změně ceny půdy.

Jinými slovy, pokud se u vás nic zásadního nezměnilo, přiznání znovu nepodáváte.

 

A na konec pár užitečných odkazů:

Radim Fichtner
Realitní a Hypoteční konzultant
Mobil: +420 725 600 873
E-mail: fichtner@realitydilna.cz| FB:  Realitydílna
web:    www.hypodilna.cz | www.realitydilna.cz

 #reality #daňznemovitosti #finančníúřad #daně #nemeovitost #nemovitosti #realitydílna #hypodílna

Archiv novinek