(+420) 725 600 873 | realitydilna@realitydilna.cz

Nyní se nacházíte:

Daně 2014, aneb rok se s rokem sešel. Co se změnilo?

28. 1. 2014

Jako každým rokem, i loni se v posledním kvartálu rozmnožily bilance nad novinkami, které v příštím roce přijdou. Příchod roku 2014 zachvátily novinky o změnách v Občanském zákoníku a o daňovém balíčku. Pojďme si povědět v kostce o změnách, které nás potkaly (ve zkratce).

Od ledna platí dvě zásadní změny. První je daň dědická, jež se ruší. Naproti tomu se daň z převodu nemovitosti a daň darovací zcela mění a buď dojde ke zdražení, nebo naopak nějakou tu korunu ušetříme.


V roce 2013 bývalo pravidlem, že v oblasti nemovitostí je výhodnější ji darovat ještě za života svým příbuzným, kdežto známým a přátelům je jednodušší přislíbit dědictví. Daň dědická sice pro rodinné příslušníky neplatila, museli však zaplatit veškeré poplatky notáři a dalším institucím. Zdali jste darovali nemovitost za života, tohoto nákladu jste příbuzného ušetřili. Přenechání nemovitosti osobě, se kterou nás nespojuje žádná vazba (je tedy přítel či známý), bylo výhodnější až dědictvím, neboť by jinak podléhali dani darovací, která byla toho času
o dost vyšší, než daň dědická.

Dědická daň od letošního roku spadá pod daně z příjmů (společně s dalšími daněmi vč. níže zmiňované darovací). Po vzdáleném příbuzném či po příteli tedy můžeme dědit dle libosti, a týká se to fyzických i právnických osob.  Proč tomu tak je? Funguje nově totiž termín tzv. BEZÚPLATNÉHO NABYTÍ, které dědictví z kategorie „daně z příjmu“ osvobozuje zcela a nemusíme jej uvádět do daňového přiznání.

Darovací daň nám rovněž přestala fungovat s prvním lednem (spadá také pod daň z příjmů), ovšem zde neplatí, že odpadá povinnost ji uhradit, pouze se změnil výpočet a s tím související výsledná sazba, která činí 7 – 40 % z hodnoty.

Pokud dostaneme dar finanční či movitý, zaplatíme z něj poměrně vysokou daň a v případě nemovitosti bude daň ještě vyšší. Za dar ve výši jednoho milionu jste zaplatili loni bezmála sedmdesát tisíc korun, letos se částka vyhoupne bez problémů nad sto tisíc korun.

Další změna nastává v termínu přiznání. Daň nemusíme již přiznávat měsíc od nabytí, jako tomu bylo loni. Navíc díky tomu, že se stala „daní z příjmu“, můžeme ji uznat až při standardním podávání daňového přiznání a jestli dar nepřekročí výši 15 tisíc korun, jsme osvobozeni.    

K nemovitostem se vztahuje ještě jedna změna, týkající se převodu nemovitosti, neboli nově daň z nabytí.

Když už nás darovací daň tak znevýhodnila, naopak u daně z nabytí v nejrůznějších případech i ušetříme. Již nebude potřeba znalecký posudek (je zpoplatněn), jelikož už nejsme povinni ho dokládat pro výpočet daně. Cena nemovitosti, ze které daň platíme, se nově zjišťuje z místní obvyklé ceny (typická cena nemovitosti podobné velikosti v podobné lokalitě), a ne z ceny kupní, na kterou jsme museli znalecký posudek mít.

I nadále platí, že daň platí prodávající (ten, kdo se obohacuje prodejem nemovitosti). Pokud ale máme štěstí a narazíme na zájemce, můžeme pomocí dohody ustanovit, že za nás daň zaplatí, což zákon nevylučuje.

Přiznání k dani z nemovitých věcí 2014 ke stažení zde.

 

Veronika Jíšová

Redakce Realitydílna.cz

Archiv novinek